Release 6.3 - Overtredingsevaluatie - Werktijden (10.08.2023)

Nadat de analyse van overtredingen voor rijtijden enkele maanden met succes is gebruikt, wordt de analyse in deze release uitgebreid met werktijdovertredingen. Optioneel kunnen de rijtijd- of werktijdovertredingen per overtredingscategorie worden weergegeven, evenals de combinatie van rij- en werktijdovertredingen. Andere functies zijn onder andere:
• Een uitgebreid dashboard, met het aantal rij- en werktijdovertredingen - voor de huidige, laatste drie of laatste zes maanden.
• De volgende functies zijn ook beschikbaar voor het overtredingenrapport rapport:
o Vrije ingave analyseperiode
o Filteroptie op type overtreding
o Drilldown functie (voor exacte details)
o Grafische weergave van de overtredingen, in het overzicht of in detailgegevens. De grafische weergave wordt online getoond en tevens in het pdf-rapport
Een gedetailleerde beschrijving van de overtredingsanalyse is beschikbaar in de Help van de applicatie.


Extra informatie:
Vanaf 1.09.2023 zal het vorige sociaal rapport niet langer beschikbaar zijn.

TachoListener + TachoDownloader - Update naar JAVA-versie 17 (05.04.2023)

De functie TachoListener (uploaden van bestuurders- en voertuigbestanden, uploaden van bestuurderskaarten en downloaden op afstand) en de module TachoDownloader (geautomatiseerd downloaden van bestuurders- en voertuigbestanden) bevatten een nieuwe JAVA-versie (17) en de update van het beveiligingscertificaat. De update wordt sterk aanbevolen.

Zorg ervoor dat u de bestaande versies verwijdert voordat u gaat updaten!

Om de
TachoListener te updaten klikt u hier: TachoListener-Update,
om de
TachoDownloader te updaten klikt u hier: TachoDownloader-Update

Release 6.1- Beoordelingen van inbreuken met live gegevens + live uitbreidingen (23.03.2023)

Met deze versie worden naast de overtredingen uit gearchiveerde chauffeursbestanden ook de overtredingen uit live gegevens bepaald en weergegeven. Gedetailleerde informatie vindt u in de helpinstructies onder "Overtredingsevaluaties".
Daarnaast zijn er verbeteringen in de live weergave. Deze omvatten de markering van een bestuurder die op de huidige dag heeft gereden en na afloop de bestuurderskaart heeft getrokken. Meer details in de "Live" Help.


Release 6.0 - Nieuw overtredingen rapport rij- en rusttijden (26.01.2023)


Het nieuwe overtredingen rapport bevat veel belangrijke vernieuwingen, te weten:
• Een uitbreiding van het dashboard waarin het aantal rijtijd- en rusttijdovertredingen - afhankelijk van de instellingen - wordt weergegeven voor de huidige, de laatste drie of zes maanden.
• In vergelijking met het huidige sociale rapport. kan het overtredingen rapport nu worden opgevraagd voor alle vloten waarvoor de aangemelde gebruiker toestemming heeft.
• In de beoordeling van de overtredingen wordt nu meegenomen alle 4 de classificaties die momenteel door Mobiliteitspakket I worden gedefinieerd: licht, middelmatig, ernstig en zeer ernstig.
• Bovendien zijn er nu enkele overtredingen toegevoegd waarmee in het huidige sociale rapport geen rekening werd gehouden, zoals een handmatige invoer die niet is uitgevoerd maar wel vereist was.
• Volledig nieuw zijn de volgende speciale functies:
o Vrij in te geven rapportperiode.
o Drill-down functie (voor exacte details).
o In achtneming van dienst weken met inzicht in individuele dienstdagen.
o De grafische uitleg over overtredingen in detail, zowel in de applicatie als in het pdf-rapport.
o Het gepland automatisch laten versturen van de overtredingen rapportage.

Het huidige sociale rapport wordt eind juni 2023 afgeschaft.

Meer details zijn beschikbaar in de help-pagina's.


Release 5.9 - Grafische bestuurdersrapport online - nu ook als PDF (17 november 2022)

Met deze release komt de PDF-versie van de huidige grafische bestuurdersrapport beschikbaar. De PDF-versie en de nieuwe planner, waarmee u de evaluatie via e-mail naar een bestaande gebruikersaccount kunt laten sturen, zijn dan analoog aan de functionaliteiten die u al kent voor onze andere rapporten.

Meer details zijn beschikbaar in de help-pagina's.


Release 5.7 - Nieuw voertuigbeheer (13 September 2022)

Met de nieuwe release 5.7 van 13 september 2022 is er een herziene voertuigadministratie.
De volgende veranderingen/verbeteringen worden daarmee beschikbaar:
• Voertuigoverzicht gegroepeerd per voertuig, wagenparklidmaatschap, tachograaf, telematicabox criteria.
• Voertuiggegevens duidelijk onderverdeeld in
o Stamgegevens - uitgebreid met gegevens over bouwjaar, eerste registratie, totale massa, brandstoftype enz.
o Tachograafgegevens
o Box configuratie
o Toewijzing van de vloot
o Alarm & Status
Alle bestaande functies zoals csv/xls export, voertuig manueel aanmaken, CSV import blijven behouden.
Meer details zijn beschikbaar in de help-pagina's.


Release 5.6 – Rapport Planning (28 Juli 2022)

Met deze module kunnen de volgende analyses eenmalig of periodiek (dagelijks, wekelijks, maandelijks) op definieerbare data worden aangemaakt en in gecodeerde vorm per e-mail aan de aanvrager worden gezonden:
- Hiaatrapport
- rijtijden - evaluatie door de bestuurder
- Alle alarm rapporten
De volgende stappen moeten in aanmerking worden genomen:
- Er moet een wachtwoord worden ingevoerd in het gebruikersprofiel van de aanvrager (verplichte invoer).
- Het rapport (pdf of csv) wordt op de geplande datum naar de aanvrager gestuurd en kan alleen worden geopend met het wachtwoord dat in het gebruikersprofiel is opgegeven.
Een gedetailleerde beschrijving van de rapportplanning is beschikbaar onder de link "Rapport Planning" op de help pagina.
De vorige "Rapportplanning" zal worden gedeactiveerd met de beschikbaarheid van de niewe Rapport Planning. Rapporten die daar gepland zijn, worden automatisch geconverteerd en in gecodeerde vorm per e-mail verzonden. Het wachtwoord dat nodig is om het bestand te openen, werd automatisch gegenereerd en kan worden weergegeven in het gebruikersprofiel van de aanvrager. Reeds aangemaakte rapporten kunnen nog steeds worden geraadpleegd onder het menu-item "Rapporten -> Rapportuitslag - oud".


Release 5.4 - Grafische rijtijd analyse (23 juni 2022)

Met deze versie worden de rijtijdevaluaties uitgebreid met een grafische versie. De volgende weergaveformaten worden aangeboden:

- Per week (begin maandag 00:00, einde zondag 23:59) worden de gecumuleerde chauffeursactiviteiten per chauffeur grafisch weergegeven, onderverdeeld volgens:
- Rijtijd
- werktijd
- rusttijd
- Stand-by tijd
- Onbekende activiteit
- Door op de pijl ">" links van de naam van de bestuurder te klikken, worden de afzonderlijke dagen van de week getoond. Ook hier, met de respectieve activiteiten en hun duur over een tijdsbalk (24 uur). In deze weergave worden ook de cumulatieve waarden van de afzonderlijke activiteiten in een tabel vermeld.
- Om de afzonderlijke activiteiten in detail te bekijken in de dagelijkse tijdlijn, gaat u met het muiswiel naar de dagelijkse weergave en zoomt u in tot de gewenste grootte. Met een linkermuisklik kunt u dan de aanzichten naar links of rechts verplaatsen.

Een gedetailleerde beschrijving is beschikbaar in de help-gids.


Release 5.3 - Nieuw Driver Management (03 juni 2022)

Met deze release krijgt het bestuurdersbeheer nieuwe/uitgebreide functies. Deze worden in een duidelijk gestructureerde vorm gepresenteerd en bevatten de volgende verbeteringen:

- Stamgegevens
- Filiaal van het bedrijf
o Datum binnenkomst/uitgang
o Type bestuurder (voltijds/deeltijd bestuurder)
o Nachtarbeider
o Veld voor opmerkingen
o Geschiedenis van bedrijfsaansluiting

- Rijbewijs, kwalificaties en bestuurderskaarten
- kwalificatiekaart bestuurder
o Aantal
o Geldig van - tot
o Rijbewijs lessen
o Geldigheidsduur van de kwalificatie tot
- Rijexamens en geschiedenis

- Toewijzing bestuurder/vloot
- Eenvoudiger opdracht
- Bestuurder als gebruiker
- De bestuurder kan hier als gebruiker worden aangemaakt

Nieuwe hulppagina's (29.04.2022)
De nieuwe help-pagina's zijn nu beschikbaar in het Engels. Door te klikken op het helpsymbool in de rechterbovenhoek van het scherm wordt de uitleg voor de opgeroepen pagina weergegeven. Uitgaande van een algemeen overzicht, is het vervolgens mogelijk in detail te treden. Daarnaast is er:
- een duidelijke presentatie van de structuur van de helppagina
- een zoekfunctie en
- een vraag en antwoord systeem.
Deze nieuwe functies zijn op een gebruiksvriendelijke manier gestructureerd en stellen de gebruiker in staat de toepassing nog doeltreffender te gebruiken.


Release 5.1 - nieuwe gebruikersregistratie + nieuwe helptoepassing (24.02.2022)

Release 5.1 introduceert de volgende verbeteringen:

1. Verbeteringen in de gebruikersregistratie
a. de registratie van een nieuwe gebruiker verplicht stellen door middel van een e-mailbevestiging. Dit zal als volgt gebeuren:
b. De nieuwe gebruiker wordt aangemaakt met zijn toegangsrechten (bv. wagenparkbeheerder met toegang tot een of meer wagenparken).
c. Na bevestiging van de gebruikersgegevens (naam, voornaam, gebruikersnaam, e-mailadres) en de gebruikersrechten (vloot), wordt een e-mail gestuurd naar het e-mailadres van deze gebruiker.
d. Met de ontvangen e-mail wordt een link gestuurd, die moet worden bevestigd door erop te klikken.
e. Als gevolg daarvan verschijnt een extra scherm waarop het wachtwoord en een bevestiging van het wachtwoord moeten worden ingevoerd. Hiervoor zijn bepaalde criteria vastgesteld.
f. Door het versturen van dit paswoord wordt de gebruiker volledig aangemaakt en krijgt hij toegang tot de toepassing met zijn toegangsgegevens (klantnummer, gebruikersnaam, paswoord).

Behalve voor nieuwe gebruikers, zal deze functie ook worden gebruikt voor de functie "wachtwoord vergeten".

Belangrijk: er verandert niets voor gebruikers die al zijn aangemaakt!

Meer details en gedetailleerde beschrijvingen zijn te vinden in de nieuwe helpapplicatie.

2. Nieuwe help applicatie

Het helpsysteem binnen de applicatie is volledig herzien en bijgewerkt. Door te klikken op de
? symbool rechtsboven in het scherm opent de help voor het huidige scherm. De inhoudsopgave leidt u naar andere delen van de hulptoepassing. Bovendien is er een zoekfunctie en een vraag-en-antwoordrubriek (Q&A).

Momenteel is de hulp beschikbaar in het Duits en het Engels. Frans is gepland als extra taal.


Versie 4.9 Evaluatie van de rijtijd - nieuwe lay-out (11.11.2021)

Het rijtijdenrapport heeft vanaf deze release een nieuwe lay-out. Deze wijzigingen zijn als volgt:
• Het rapport wordt standaard opgevraagd voor de huidige vloot over de laatste 14 dagen
• Het rapport kan worden opgevraagd voor alle chauffeurs over alle vloten (indien van toepassing)
• Nieuw: In het rapport wordt middels de letter “O” een overlapping van tijden weergegeven als de tachograaftijden van 2 voertuigen afwijken
• Gegevens gebaseerd op Live data wordt vanaf heden met een “L” i.p.v. een “*” gemarkeerd.
• Selectieperiode: tot 36 maanden
Verbetering van de tijdsduur voor het opvragen van het rapport

Verdere details kunt u teruglezen in de release notes via de volgende link:
(Link naar pdf)


TachoDownloader - update wegens vernieuwing van beveiligingscertificaat (25.03.2021)

Met de TachoDownloader kunnen bestuurders- en voertuigbestanden automatisch worden gedownload en opgeslagen in een door de gebruiker te definiëren directory. Meer informatie vindt u onder de volgende link
(
TachoDownloader).
Aangezien het beveiligingscertificaat voor de TachoDownloader op 29.03.2021 vervalt, is een update nodig. Voer de installatie uit door op de volgende link te klikken (
Update TachoDownloader).

Nieuwe versie – Dashboard Gap Report en Upload History (18.02.2021)

Met deze release zijn er de volgende nieuwe of verbeterde functies:
• Dashboard "Data Gaps" en Evaluaties.
• Upload historie voertuig- en chauffeursbestanden - extended
• In behandeling nemen van de veerboot/trein tijden in de werktijd evaluaties
• Live map weergave - verbeteringen
• Link naar de installatie van de TachoDownloader
Hier zijn de details

Nieuwe versie – Relaunch LIVE display ( 9.10.2020)

De LIVE-module is nu beschikbaar in een nieuwe versie. De nieuwe inzichten zijn grotendeels gebaseerd op de oude visie. Hier zijn de details:
• De module "LIVE" is grafisch herzien op basis van de bestaande functies en verschijnt nu "opgeruimd" en in een nieuwe "look & feel".
• Er werd een nieuwe technologie ("Responsive Design") gebruikt, waarmee de LIVE-weergaven niet alleen op een desktop, maar ook op tablets of smartphones kunnen worden weergegeven.
• Bestuurders kunnen nu hun resterende rijtijd (dag/week), werktijd (dag/week), volgende pauze, enz. op hun smartphone bijhouden.
• Alle functies van de vorige LIVE-weergave zijn overgenomen
• Bovendien worden de gegevens van de generaties tachografen en bestuurderskaarten (G1/G2) weergegeven.
• Alle display-velden zijn sorteerbaar
• De kaartweergave kan met één klik worden getoond of verborgen.
Als u vragen heeft, neem dan contact op met de support van uw servicepartner.


Nieuwe versie - Display van tachograaf en chauffeurskaart versie (21.08.2020)

Met de introductie van de Smart Tacho (Generatie 2 Tacho = G2) zijn sinds medio juni 2019 ook nieuwe bestuurderskaarten (Generatie 2 = G2) uitgegeven. Voortaan wordt in alle relevante overzichten en rapporten de aanduiding "G1" voor vorige tachograafs/bestuurderskaarten of "G2" voor nieuwe tachograafs/bestuurderskaarten weergegeven.

Nieuwe versie - Veranderingen in het statusoverzicht voor voertuigen en bestuurders (11/8/20)

Het statusoverzicht voor chauffeurs en voertuigen krijgt een nieuwe look & feel. De nieuwe inzichten zijn grotendeels gebaseerd op de oude visie. De belangrijkste verbeteringen zijn - naast een beter overzicht :

• Bij het uitvoeren van een directe RDL voor een voertuig wordt een gebruiksvriendelijke kalender weergegeven, waarmee u de datum in het verleden kunt selecteren tot welke de RDL moet worden uitgevoerd. Bovendien wordt een bericht weergegeven dat de RDL met hoge prioriteit wordt verwerkt en wordt de RDL-pijl gemarkeerd. Dit betekent dat een nieuwe RDL pas na 30 minuten mogelijk is.
• Wanneer een onmiddellijke RDL voor een bestuurder wordt afgegeven, wordt een bericht weergegeven dat de RDL met hoge prioriteit wordt verwerkt en wordt de RDL-pijl gemarkeerd. Een nieuwe RDL is dus pas na 30 minuten mogelijk.
• Na een onmiddellijke RDL (bestuurder en voertuigen) via de blauwe pijl blijft de gebruiker op dezelfde pagina/positie en wordt hij niet teruggestuurd naar pagina 1 van het statusoverzicht.
• De informatie of een bestuurder de privémodus op de SmartTacho heeft geactiveerd, is geïntegreerd in het snelheidsoverzicht van het voertuig. Dit wordt hier getoond in plaats van de huidige snelheid.
• Het aantal regels per scherm is variabel
• De volgende pagina's kunnen worden opgeroepen via de kop- of voettekst van het scherm


Nieuwe versie – Release Praag „grafisch dashboard“ (15.01.2020)

Met deze release wordt de vorige homepage vervangen door een grafisch dashboard dat de volgende informatie weergeeft:
- Status van de wettelijk verplichte archiveringsactiviteiten van bestuurders- en voertuigbestanden
- Status van de activiteiten volgens plan voor het remote downloaden van bestuurders- en voertuigbestanden
- Status van de bedrijfskaarten
- Status van de bestuurderskaarten
- Status van de tachograafkalibraties
- Status van het rijbewijs Geldigheid
- Status van de laatste controle van het rijbewijs
Bovendien is de tijdsduur waarin een gebruiker het scherm kan gebruiken zonder activiteit en zonder opnieuw in te hoeven loggen, verlengd van 15 minuten tot 60 minuten.

Een overzicht van de nieuwe functies vindt u
hier


Nieuwe versie TachoListener (07.01.2020)

Met dit bericht wordt u gevraagd om een nieuwe versie van de TachoListener te installeren. Het werkt op een royalty-vrije Java-versie en is compatibel met Windows 64-bits systemen.

Sinds april 2019 is de update naar een huidige Oracle Java-versie voor commercieel gebruik onderworpen aan een licentie. Bovendien loopt de Java versie > 8 alleen op Windows 64-bit systemen.

Met de nieuwe Tacholistener-versie wordt tegelijkertijd een actuele, licentievrije Java-versie geïnstalleerd, waarmee alle voorgaande functies zoals kaartlezer, downloadkey of harde schijf kunnen worden gebruikt. Als u tijdens de installatie echter de melding "Installatie alleen mogelijk op een 64-bits Windows-systeem" krijgt, moet u voor de installatie van de TachoListener een andere pc gebruiken, die 64-bits compatibel is.

Als u een firewall of proxy inzet, neem dan contact op met uw servicepartner die u verdere instructies voor de installatie zal geven. Ga anders naar de volgende stap:

Klik
hier om de installatiehandleiding te downloaden en de instructies te volgen. Klik op de link in het document om de installatie te starten.